Renske Blaauw Echtscheiding

Kies voor het kind

Kies is een methode om kinderen te helpen om te gaan met de nieuwe situatie. Dit kan individueel maar er is ook een spel- en praatgroep, beiden ontwikkeld door Nelly Snels en Maaike Kort. Het doel van Kies is voor de kinderen een onafhankelijke plek te bieden waar ze, niet gehinderd door loyaliteit, hun verhaal kunnen doen. Dat verborgen verdriet en angst een nieuwe plaats kan krijgen, zodat deze geen blokkades meer zullen vormen in hun ontwikkeling.

Het programma biedt (h-)erkenning, de mogelijkheid om te verwerken, leren omgaan met de veranderde situatie, antwoorden krijgen op eigen vragen, weten hoe je kunt omgaan met nieuwe situaties die zich door de scheiding aandienen.

KIES is er voor kinderen uit groep 4 t/m 8. Er wordt gewerkt met een verticale groep. Vooraf is er een gesprek met de ouders en na afloop is er een  ouder bijeenkomst.

Er zijn 8 kinderbijeenkomsten van elk een uur. De bijeenkomsten zijn na schooltijd. Na de 8 kinderbijeenkomsten is er een ouderbijeenkomst voor de evaluatie. Het draait bij KIES om, als het kind dat wil, praten over wat het kind moeilijk vindt, horen hoe anderen daar mee omgaan, oefenen hoe je iets kunt vertellen, jezelf proberen te begrijpen en de scheiding proberen te begrijpen.

Als werkvorm is gekozen voor een afwisseling in praten, veel spel, toneel, tekenen en schrijven. Hierbij hoeft niets en volg ik  het kind.

Specifieke vragen waar kinderen regelmatig mee rondlopen komen aan de orde zoals; hoe moet het nu verder, de nieuwe vriend van mama.., ik wil niet kiezen moet dit? Etc.

Ook is er aandacht voor de volgende thema’s;

 • Een scheiding is nooit de schuld van een kind.
 • Ook al woont vader of moeder ergens anders en ziet een kind hem of haar minder of zelfs helemaal niet, het blijft altijd zijn vader of moeder.
 • Ieder mens maakt fouten, ook ouders maken fouten.
 • Ouders blijven van hun kinderen houden.
 • De meeste ouders komen niet weer bij elkaar.

Dit is uitgebreid onderzocht aan de Universiteit Utrecht door Ed Spruijt. Het is gebleken dat problemen minder stapelen waardoor kinderen minder gestoord worden in hun dagelijkse ontwikkeling. U kunt kijken op de site van KIES; www.kiesvoorhetkind.nl

KIES individueel; is bedoeld voor kinderen individueel of kinderen in kleine groepjes bijvoorbeeld in tweetallen of met hun broertjes of zusjes.

 KIES training voor kinderen

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze.  Vanzelfsprekendheden wankelen en er verandert vaak veel. Het doel is om kinderen de scheiding beter te leren begrijpen en beter te leren omgaan met wat voor hen moeilijk is. Ik bied individuele en groepstrainingen.

Wat doen we?

De kiestraining bestaat niet alleen maar uit praten, er wordt ook veel getekend en spelletjes gedaan.

De thema’s die daarbij bijvoorbeeld aan de orde komen zijn;

 • Ik ben boos, bang, verdrietig.
 • Omgaan met veranderingen.
 • Moet ik verhuizen?
 • Jezelf beter leren begrijpen.
 • Hoe kun je erover praten
 • Wat is voor het kind moeilijk.
 • Waar ben je bang voor.
 • De vriend(in) van mama papa.
 • Niet willen kiezen.

Individuele begeleiding

De individuele kiesbegeleiding kan vrij snel gestart worden. Het zal  gaan om 4 bijeenkomsten met daarnaast een terugkom bijeenkomst na een aantal weken.

Kosten

De kosten per kind voor de groep  zijn  € 275,-.inclusief btw

Individueel; 60,- euro per bijeenkomst (een 2e kind uit een gezin krijgt een korting van 30,- euro) inclusief btw

De groepstraining

De groepsbijeenkomst bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur. Er zijn twee begeleiders en maximaal 8 kinderen.