Renske Blaauw Echtscheiding

Samengestelde gezinnen

Veel gescheiden gezinnen vormen in de loop van de tijd een samengestelde gezin.  Uit onderzoek is gebleken dat 60% van deze gezinnen binnen twee jaar uit elkaar vallen. Alle reden dus om hier met grote zorgvuldigheid mee om te gaan. De samengestelde gezinnen hebben  te maken met:

  • Opnieuw zoeken naar een nieuw gezinssysteem.
  • De eigen emoties van de partners en de verwerking daarvan
  • De emoties van de kinderen rondom de scheiding en op het samen wonen met de nieuwe partner en de nieuwe gezinsleden.
  • Het zoeken van een gezamenlijk opvoedingsstijl
  • het zoeken naar gezamenlijke waarden en normen
  • Onrust door de wisseling van dagen of gezinssamenstelling bij een co-ouderschap

De ondersteuning bij  samengestelde gezinnen bestaat uit een  plan te maken met de nieuwe partners en de kinderen. Het plan zorgt er onder andere voor dat het samengestelde gezin in gesprek gaat met elkaar, verwachtingen worden uitgesproken,  zorgt voor een goede communicatie en emoties constructief besproken worden. Alles is afgestemd op de leeftijd en wensen van het samengestelde gezin. De onderwerpen die aanbod komen; scheiding, ex-partners, communicatie (stijl), opvoedingsstijl, normen en waarden, tradities, gewoonten en loyaliteit. Het uiteindelijke resultaat is een soort ouderschapsplan maar dan voor het nieuwe gezin.