Renske Blaauw Echtscheiding

Begeleide omgang

Een echtscheiding is een heel proces en gelukkig verlopen deze niet allemaal even problematisch. Maar er zijn er ook situaties waarbij ouders veel boosheid naar elkaar hebben,  het moeilijk vinden om van elkaar los te komen en de communicatie verstoord is geraakt. Ouders zijn zo gekwetst dat ze niet langer op een normale manier  met elkaar kunnen omgaan. Bij contact kan dit bijvoorbeeld  tot ruzies leiden. De gevolgen daarvan kunnen dan een problematische omgang zijn of een van de ouders heeft zo weinig vertrouwen in de andere ouder dat het alleen omgang met het kind kan toestaan als dit gebeurt onder professionele begeleiding. Of er kan een situatie ontstaan waarbij kinderen een van de ouders soms jaren niet meer ziet. Als er sprake is van een vechtscheiding dan zijn de kinderen eigenlijk altijd de dupe en zijn er uiteindelijk alleen maar verliezers.

Ik begeleid ouders bij het  maken van afspraken vormgegeven in een praktisch stappenplan. De achterliggende emoties worden in eerste plaats individueel besproken. Zoveel als mogelijk wordt het vertrouwen te hersteld zodat een acceptabele en werkbare situatie ontstaat.

Vormen van begeleide omgang:

  • De relatie met de ouders is zo verstoord dat het het ouderschapsplan niet meer uitgevoerd kan worden. Ouders hebben conflicten bij het halen en brengen van de kinderen. Ouders kunnen hierbij ondersteuning krijgen gedurende 3 maanden. De aanpak is een praktische zo ga ik een aantal keer mee tot aan  het contact bij de deur.
  • Ouders hebben begeleiding om tot een acceptabele uitvoering van de bezoekregeling te komen.
  • Ouders ondersteunen en begeleiden bij het opnieuw vormgeven en uitvoeren van het ouderschapsplan.