Renske Blaauw Echtscheiding

Home

Welkom

Een echtscheiding is een nare periode. Vaak is er een emotionele en praktische nasleep. In deze periode kan ervaren gespecialiseerde hulp fijn zijn.

Mijn naam is Renske Blaauw en als  mediation en coaching Alkmaar en Heerhugowaard, bied ik ondersteuning aan ouders en kinderen in een echtscheidingssituatie. Als een betrokken vertrouwenspersoon ondersteun ik u bij het vinden van oplossingen voor knelpunten en begeleid ik mensen bij het effectief (blijven) communiceren met elkaar. Mijn doel is dat u in onderling overleg tot aanvaardbare afspraken komt.

Bij een echtscheiding staat de wereld van het kind en van de ouders op zijn kop. Ouders willen het beste voor hun kind, ook in deze periode. Zoals het voor de ouders fijn en ondersteunend is om te praten met iemand tijdens deze moeilijke periode is het dat ook voor een kind. Bij een kind gaat het dan om praten in de breedste zin van het woord, dit kan ook heel goed via knutselen of dingen doen. Vaak lukt dat juist met die veilige ouder niet of ten dele juist omdat de ouder zo dichtbij staat. Ik bied professionele ondersteuning voor  kinderen en jongeren.